Karies, förhöjd risk

Reviderad 2022-01-01. Redaktionell ändring.

Förstahandspreparat

Duraphat Tandkräm - receptfri
natriumfluorid - munsköljvätska
Natriumfluorid-klorhexidin APL - gel

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Basprofylax: Uppnås hos alla individer genom daglig användning av fluoridtandkräm. 2 gånger dagligen

Tilläggsprofylax: Väsentligt till patienter med uttalad muntorrhet

  • Natriumfluorid munsköljning 0,2 % (NaF) 1-2 gånger dagligen
  • Natriumfluorid-klorhexidin APL 0,3% + 0,2% dentalgel till gelskena eller som tandkräm för tandborstning 2-3 gånger dagligen
  • Duraphat tandkräm 5mg/g

Vid terapiresistenta tillstånd i munhålan rekommenderas remiss till Orofacial medicin/ Sjukhustandvård i Falun.

För mer specifika odontologiska terapirekommendationer, se boken Tandvårdens Läkemedel – terapirekommendationer för tandvården. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?