Nästa Omvårdnadsforum 5/4 2022

Nyhet – 28 februari 2022, kl. 16:12

Rubriken för nästa Omvårdnadsforum är: "Vad menar vi med evidens och hur är det viktigt i den lokala kunskapsstyrningsorganisationen?"

Dalarnas Omvårdnadsråd bjuder in till en föreläsning  -

Vad menar vi med evidens och hur är det viktigt i den lokala kunskapsstyrningsorganisationen?

Vården står ständigt inför nya medicinska framsteg – framsteg som inte bara ger nya möjligheter att upptäcka och behandla sjukdomar utan också ofta ökade vårdkostnader. Det ställs allt högre krav på att metoder som införs i hälso- och sjukvård ska hålla bevisat hög kvalitet och vara vetenskapligt prövade. Genom att tidigt identifiera, granska och värdera nya behandlingar och metoder kan ett ordnat införande av visat effektiva metoder underlättas. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att förbättra vårdkvalitet och att vården ska bli mer jämlik, samt att vårdpersonal ska få ett bättre kunskapsstöd vid vård och behandlingar.

Föreläsare:

Ulrika Pellas, PhD, Koordinator för systematiska litteraturöversikter i Omvårdnadsrådet och Medicinska rådet, Enheten för Forskning och högre utbildning (FoU).

Helena de la Cour, Fil.mag. Sjuksköterska, Chef Avdelning för Kunskapsstyrning, Ledningsstöd och strategi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 

Datum & tid:             

Tisdag den 5 april 14.00-15.00, Föreläsningssal Falu lasarett (vid. Biblioteket)

alt. Digitalt, se nedan.

 

Anmälan:                 

Ingen föranmälan krävs, seminariet är kostnadsfritt

 

Kontaktpersoner: 

Daniel Sundgren daniel.sundgren@regiondalarna.se

Tanja Krigsman tatiana.krigsman@regiondalarna.se

 

Inbjudan till Omvårdnadsrådets onlinekonferens och digitala utbildningssal.

Alternativ att ansluta:

  1. Kopiera adressen och klistra in den i Internet Chrome: https://vc.ltdalarna.se/invited.sf?secret=gh0OYQZLYuqHstNIhfnsPQ&id=041639983

  2. Kopiera denna adress och klistra in den i Skype, Jabber eller Cisco Video system: dal.omvardnadsrad.vmr@ltdalarna.se
  1. Eller ring in till: 0102485000, ange sedan 041639983 och avsluta med #
Tillbaka

Dela: