Förmaksflimmer/-fladder

Reviderat 2022-01-01. Sotalol är inte rekommenderat för behandling av förmaksflimmer

Förstahandspreparat

Eliquis (apixaban)
Bisoprolol* - betablockerare
Metoprolol* - betablockerare

Övriga rekommenderade preparat

Digoxin*
Lixiana (edoxaban)
Pradaxa (dabigatran)
Xarelto (rivaroxaban)
Waran (warfarin) - när DOAK olämpligt

__________________________________________________________________

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan.

generiskt utbyte på apotek

Bakgrund/utredning

Förmaksflimmer/fladder blir vanligare ju äldre patienten är. Säkerställ diagnos med ett ekg. Vanligt med underliggande hypertoni. Kontrollera TSH och om lämpligt remittera för polikliniskt ultraljud av hjärtat för uteslutande underliggande hjärtvitium.

Största faran vid förmaksflimmer är risken för arteriella embolier. Var frikostig med antikoagulantia om mer än 1 poäng på CHA2DS2-VASC. Om kroniskt eller paroxysmalt flimmer spelar ingen roll, en gång flimmer alltid flimmer! Förekomst av sinusrytm eller flimmer har ingen påverkan på livslängd. Symptom får avgöra behandlingsmål.

Farmakologisk behandling

Antikoagulantia alla DOAK likvärdig dokumentation.

  1. Eliquis 5 mg x2. Om 2 av ålder>80år, vikt <60kg, krea >133 dosreduktion till 2,5mgx2.
  2. Utan inbördes ordning: Lixiana 60 (-30) mg x1, Xarelto 20(-15)mgx1, Pradaxa 150 (-120) mg x2 (antidot finns, ej dospåsar, faktor 2 hämmare).
  3. Waran.

Frekvensreglering

Metoprolol, bisoprolol upptitreras tills adekvat hjärtfrekvens i vila och ansträngning.

Digoxin vid hög vilopuls, sämre effekt på hög puls vid ansträngning. Bra vid hjärtsvikt eller lågt blodtryck.

Rytmreglering

Antikoagulantia, se ovan.

Metoprolol, bisoprolol vid behov vid paroxysmalt flimmer. Ökar chansen till omslag något.

Cordarone, Tambocor, Multaq har alla proarytmisk effekt och är hjärtspecialistpreparat. Om flimret övergår i kroniskt flimmer byte till frekvensreglerande preparat.

Sotalol är inte rekommenderat för behandling av förmaksflimmer.

Hade du nytta av informationen?