Huvudlöss

Reviderat 2022-01-01. Uppdaterad länk behandlingsrekommendation

Förstahandspreparat

Dimetikon  - Kutan lösning/spray/schampo. Receptfritt, ej förmån.

Lokal behandling med produkt som innehåller dimetikon är förstahandsval vid behandling av huvudlöss. Dessa produkter finns tillgängliga i olika beredningsformer, som till exempel kutan lösning, sprej och schampo. Noggrann information, diagnostik, väl genomförd behandling inkl. luskamning och kontaktspårning är viktigt. Behandla endast vid påvisad lussmitta.

Se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation: Behandling vid angrepp av huvudlöss

 

Hade du nytta av informationen?