Hyperhidros

Reviderat 2022-01-01. Inga ändringar

Förstahandspreparat

Oxybutynin

Bakgrund

De flesta med hyperhidros lider av en genetiskt betingad primär form men sekundär hyperhidros ska alltid övervägas och uteslutas/utredas.

Aluminiumklorid är förstahandsval vid behandling av lokaliserad hyperhidros.

Vid behandlingssvikt eller generell hyperhidros är antikolinergika indicerat.

Vid terapisvikt remiss till Hudmottagning för ställningstagande till inj botulinumtoxin. I enlighet med rekommendation från den nationella specialistföreningen för dermatologi och venereologi (SSDV) behandlas endast armhålor och handflator.

Farmakologisk behandling

Antiperspirant med aluminiumklorid 15-20% (tex Absolut torr) appliceras på
torr hud till kvällen och tvättas av på morgonen. Vid god effekt kan behandling trappas ner till en eller några dagar per vecka.

Uteblir effekten, efter minst fyra veckors behandling, kan peroral behandling prövas med antikolinergika, T. Oxybutynin 5mg. Börja med ½-1 tabl dagligen i 1–2 veckor med långsam upptrappning (1/2-1x2-3). Dosen avgörs av effekt/biverkningar. God munhygien är viktig.

Dela:

Hade du nytta av informationen?