Hyperhidros

Reviderat 2024-01-01. Rekommendation oxybutynin borttagen, ersatts av solifenacin och Axhidrox

Övriga rekommenderade preparat

Solifenacin*

Axhidrox (glykopyrronium) - ej förmån

____________________________________________________________________

* = generiskt utbyte på apotek

Bakgrund

De flesta med hyperhidros lider av en genetiskt betingad primär form men sekundär hyperhidros ska alltid övervägas och uteslutas/utredas.

Aluminiumklorid är förstahandsval vid behandling av lokaliserad hyperhidros.

Vid behandlingssvikt eller generell hyperhidros är antikolinergika indicerat.

Vid terapisvikt remiss till Hudmottagning för ställningstagande till inj botulinumtoxin. I enlighet med rekommendation från den nationella specialistföreningen för dermatologi och venereologi (SSDV) behandlas endast armhålor och handflator.

Farmakologisk behandling

Antiperspirant med aluminiumklorid 15-20% (tex Absolut torr) appliceras på
torr hud till kvällen och tvättas av på morgonen. Vid god effekt kan behandling trappas ner till en eller några dagar per vecka.

Uteblir effekten, efter minst fyra veckors behandling, prövas lokal eller peroral behandling med antikolinergika om inte kontraindikation finns. Tabl solifenacin 5 mg x1, kan vid behov ökas till 10 mg x1. God munhygien är viktig då behandlingen kan orsaka muntorrhet. 

Ett alternativ är kräm Axhidrox som är avsett för lokal behandling av svår primär axillär hyperhidros hos vuxna. Krämen saknar subvention.