Utökad screening för VRE!

Nyhet – 08 juli 2021, kl. 13:44

På Östra sjukhuset i Göteborg har det förekommit smittspridning av VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) på vissa avdelningar. Patienter som vårdats där behöver därför tills vidare screenas för VRE inför inläggning.

Vilka patienter ska screenas?

Alla patienter som vårdats på IVA eller på kirurgkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg någon gång efter 2021-03-01 och som ska läggas in i slutenvården i Dalarna.

Enterokocker är tarmbakterier som överlever under lång tid i vårdmiljö vilket ställer extra krav på städning och basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Screening är därför av yttersta vikt för att tidigt upptäcka bärarskap av VRE.

Länk: Provtagningsanvisningar/vre-odling

Tillbaka

Dela: