Ischemisk hjärtsjukdom

Reviderat 2020-01-01

Trombocythämning

Förstahandspreparat

acetylsalicylsyra

Övriga rekommenderade preparat
clopidogrel
Brilique
Efient

Stabila besvär

Förstahandspreparat

amlodipin - Ca-antagonist
bisoprolol - Betablockerare
metoprolol - Betablockerare
isosorbidmononitrat - Depottabl
glycerylnitrat - sublingualspray
Suscard

Blodfettsänkande
Se ”Lipidrubbningar

Bakgrund/Utredning

Misstänkt akut kranskärlssjukdom är brådskande sjukhusfall och skall åka med ambulans! Om osäker kontakta hjärtbakjour.

Vid stabila bröstsymptom som inte är utredda tidigare bör patienten remitteras till medicin/hjärtmottagning för utredning och diagnos. Inled behandling med betablockerare och kortverkande nitroglycerinpreparat. Tänk på riskfaktorer såsom rökning, övervikt, hypertoni, lipidrubbning, inaktivitet.

Farmakologisk behandling

Trombocythämning 

  1. ASA, långtidsprofylax till alla om ej kontraindikation.
  2. Clopidogrel, långtidsprofylax vid ASA-intolerans, tidsbegränsat efter PCI i vissa fall.
  3. Brilique/Efient, tidsbegränsat vid akut kranskärlssjukdom.
    I tillägg till ASA kan ytterligare antitrombotisk behandling >1 år efter hjärtinfarkt vara indicerad för utvalda högriskpatienter. Initiering fattas av kardiologisk/internmedicinsk specialistmottagning. Två preparat är för närvarande godkända, Xarelto (rivaroxaban) 2,5 mg x2 och Brilique (tikagrelor) 60 mg x2

Antianginös behandling stabila besvär

  • Isosorbidmononitrat, långverkande nitroglycerin.
  • Glytrin/Nitrolingual spray, anfallskupering, kortverkande nitroglycerin.
  • Bisoprolol/metoprolol.
  • Amlodipin
  • Suscard

Blodfettsänkande
Atorvastatin, rosuvastatin

Dela:

Hade du nytta av informationen?