Infektionssjukdomar

Reviderat 2022-01-01. Se respektive avsnitt eller kapitlet Aktuellt om terapirekommendationerna.

Antibiotikaanvändning har stark koppling till resistensutveckling. Resistens är sällan reversibel och varje ny antibiotikakur ger de resistenta bakterierna fördelar. Nyttan av antibiotikabehandling måste avvägas med omsorg. Ge alltid rökare råd om rökstopp i samband med luftvägsinfektion.

Strama har sedan många år haft som mål att antal antibiotikarecept/1000 invånare och år i öppenvård ska vara <250. Förskrivningen har successivt minskat och närmat sig målet. Under pandemiåret 2020 minskade den ytterligare till 222 recept/1000 invånare och år! Minskningen skedde fr a avseende luftvägsantibiotika. Befolkningen har således hållit avstånd, tvättat händerna och förskolebarn och andra har varit hemma vid symtom.

Fortsättningsvis gäller att vara uppmärksam på förskrivningen i bl a dessa situationer:

  • Akut bronkit inkl mycoplasma ingen nytta av antibiotika om normalt immunförsvar
  • Vid pneumoni första hand PcV
  • Vid cystit kvinnor och män nitrofuradantin eller pivmecilinam
  • Minska användning av kinoloner i öppen- och slutenvård

För mer utförliga behandlingsrekommendationer finns Stramas app ”Strama Nationell” och i skriften "Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård" för både barn och vuxna (det så kallade Regnbågshäftet). Regnbågshäftet finns även webb-version.  

Barnrekommendationer avhandlas i princip inte här, men finns i Rekommenderade läkemedel för barn (pdf, 68 sidor) och i Regnbågshäftet/Stramas App.

Penicillinallergi finns beskrivet i ett eget avsnitt i kapitlet Luftvägs- och allergisjukdomar

Hade du nytta av informationen?