Infektionssjukdomar

Reviderat 2020-01-01

Antibiotikaanvändning har stark koppling till resistensutveckling. Resistens är sällan reversibel och varje ny antibiotikakur ger de resistenta bakterierna fördelar. Nyttan av antibiotikabehandling måste avvägas med omsorg. Ge alltid rökare råd om rökstopp i samband med luftvägsinfektion.

För mer utförliga behandlingsrekommendationer finns Stramas app ”Strama Nationell” och i ”regnbågshäftet” som även finns i webb-version.  


Barnrekommendationer avhandlas i princip inte här, men finns i Rekommenderade läkemedel för barn (pdf, 60 sidor) och i ”regnbågshäftet”.

Penicillinallergi finns beskrivet i ett eget avsnitt i kapitlet Luftvägs- och allergisjukdomar

Dela:

Hade du nytta av informationen?